Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Helen Rethymiotaki

Associate Professor, Law School, National and Kapodistrian University of Athens / Chair of the Hellenic Bioethics Commission

Title of Paper: 
Sociology of Law for Artificial Intelligence: digital self-regulation & legal innovation 

Subdisciplinary Area: Sociology of Law and Bioethics

Keywords: Artificial Intelligence, digitalization of society

Abstract: Artificial Intelligence is considered as the great transformative dynamic of the 21st century spread over all social fields. Historically the rise of new techno-epistemic paradigms has challenged political and legal settings. Beyond the unfruitful dilemma between technofetishism and technophobia, sociology of Law interprets the sociolegal conditions of digitalization of societies. Inequality, discrimination, alienation and exclusion are stemming from our society structure and not from technology per se. The presentation makes a critical analysis of past regulating experiences of technological innovation, searches for principles governing the paradigm of Artificial Intelligence; including ethical questioning, political targeting to institutionalize more inclusive and democratized processes and legal innovative thinking in order to maximize our benefits while minimizing the perils. 


Helen Rethymiotaki

Me And AI Applied philosophy research lab Hellenic Republic
Το πρώτο διεπιστημονικό συνέδριο για την Τεχνητή και Ενισχυμένη Νοημοσύνη διοργανώνεται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει πτυχές που σχετίζονται με τις ηθικές, νομικές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της χρήσης των καινοτόμων τεχνολογιών νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή.
facebook twitter instagram youtube linkedin

NEWSLETTERmapΤεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Πειραιώς 100, Γκάζι, Αθήνα, 11854

emailΓενικό Ταχυδρομείο: info@meandai.gr
phoneΓραμμή Υποστήριξης Συνεδρίου: Μαρία Κατάρτη
mobΕπικοινωνία για Ακαδημαϊκά Θέματα: Δρ. Άλκης Γούναρης