Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Κατερίνα Πάστρα

Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο επεξεργασίας του Λογού – Ερευνητικό κέντρο ΑΘΗΝΑ - ενσώματη επεξεργασία γλώσσας, αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική.

Τίτλος Ανακοίνωσης: 
Ενσώματη Αναπαράσταση Γνώσης.

Επιστημονικό Πεδίο: Υπολογιστική Γλωσσολογία, Γνωσιακά Συστήματα

Λέξεις κλειδιά: Αναπαράσταση της γνώσης, σημασιολογία, γλώσσα, δράση, αντίληψη
 
Περίληψη: Η ανάγκη δομημένης γνώσης για ευφυή συστήματα, ανεξαρτήτως τομέα και εφαρμογής, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη βάσεων γνώσης και οντολογιών στη μορφή σχεσιακών βάσεων δεδομένων και δικτύων σημασιολογικού συσχετισμού. Ευρήματα και θεωρίες της Νευροεπιστήμης παραπέμπουν σε μια πολυαισθητηριακή, πολυτροπική και κατανεμημένη σημασιολογική μνήμη στον ανθρώπινο εγκέφαλο˙ ωστόσο, από τη γνωσιακή οπτική, οι συνήθεις βάσεις γνώσης κοινής λογικής και οι οντολογίες παραμένουν στατικές αποθήκες λεκτικών –κυρίως- εννοιών, με ειδικού σκοπού δημιουργούμενους σημασιολογικούς συσχετισμούς. Από την οπτική της Μηχανικής, η γενίκευση μεγάλης κλίμακας και η συλλογιστική κοινής λογικής σε ευφυή συστήματα και στη ρομποτική σκοντάφτει ακόμα στο κενό μεταξύ των υψηλού επιπέδου αναπαραστάσεων και των χαμηλού επιπέδου οπτικοκινητικών εμπειριών. Στην ομιλία μας θα παρουσιάσουμε το PRAXICON, ένα δυναμικό, αναδρομικό και αναφορικό σημασιολογικό δίκτυο με βιολογικές βάσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αναπαράστασης και ενοποίησης γνώσης στην Ενσώματη και Δρώσα Γνωσιακή Οπτική. Θα εστιάσουμε συγκεκριμένα στη χρήση του σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων συμπεριλαμβανομένων (α) της διδασκαλίας και μάθησης σε στρατόπεδα προσφύγων (εκπαίδευση), (β) της ενσώματης Μηχανικής Μετάφρασης (Τεχνητή Νοημοσύνη), και (γ)  της βελτίωσης της ποιότητας ζωής για αυτιστικούς ασθενής (εφαρμογές Υγείας). 


Κατερίνα Πάστρα

Me And AI Applied philosophy research lab Hellenic Republic
Το πρώτο διεπιστημονικό συνέδριο για την Τεχνητή και Ενισχυμένη Νοημοσύνη διοργανώνεται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει πτυχές που σχετίζονται με τις ηθικές, νομικές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της χρήσης των καινοτόμων τεχνολογιών νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή.
facebook twitter instagram youtube linkedin

NEWSLETTERmapΤεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Πειραιώς 100, Γκάζι, Αθήνα, 11854

emailΓενικό Ταχυδρομείο: info@meandai.gr
phoneΓραμμή Υποστήριξης Συνεδρίου: Μαρία Κατάρτη
mobΕπικοινωνία για Ακαδημαϊκά Θέματα: Δρ. Άλκης Γούναρης