Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Βασιλική Μολλάκη

Επιστημονική Συνεργάτιδα στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής - Εμπειρογνώμων Ηθικής και Δεοντολογίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τίτλος Ανακοίνωσης:
"Τεχνητή νοημοσύνη και Ιατρική ακριβείας: Εφαρμογές και ηθικά ζητήματα".

Επιστημονικό Πεδίο: Βιοηθική

Λέξεις κλειδιά: Τεχνητή νοημοσύνη, Ιατρική ακριβείας, βιοηθική.

Περίληψη: Η Ιατρική ακριβείας αποτελεί μια αναδυόμενη προσέγγιση για την πρόληψη ασθενειών και την ανάπτυξη στοχευμένων και αποτελεσματικότερων θεραπειών, λαμβάνοντας υπόψη τη γενετική σύσταση του ατόμου, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες στους οποίους εκτίθεται και τον τρόπο ζωής του. Για την ανάπτυξη της Ιατρικής ακριβείας απαραίτητη είναι η χρήση μεγάλων δεδομένων από ασθενείς. Η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) διευκολύνει την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων με αποτέλεσμα οι επιστήμονες να στρέφονται σε τέτοιες προσεγγίσεις. Αλγόριθμοι ΤΝ έχουν ήδη αναπτυχθεί για την πρόληψη και διάγνωση διαφόρων καρκίνων και καρδιαγγειακών παθήσεων, συνδυάζοντας γενετικά δεδομένα με περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
Ωστόσο, η χρήση της ΤΝ στην Ιατρική ακριβείας εγείρει ηθικά ζητήματα. Πρωτίστως, η ανάπτυξη ΤΝ περιλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή ευαίσθητων δεδομένων υγείας, θέτοντας σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα των συμμετεχόντων, ενώ συχνά, η ανωνυμοποίηση δεν αρκεί. Παράλληλα, η ΤΝ βασίζεται στην εκμάθηση βάσει των διαθέσιμων δεδομένων. Για παράδειγμα, ορισμένες φυλετικές ομάδες υποεκπροσωπούνται σε βάσεις γενετικών δεδομένων, με αποτέλεσμα οι αλγόριθμοι μάθησης να οδηγούν σε στρεβλά συμπεράσματα που θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία των διαγνώσεων και των θεραπειών. Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός από το προφανές ζήτημα της μη δίκαιης πρόσβασης όλων των ασθενών στα οφέλη που προσφέρει η Ιατρική ακριβείας, τίθεται και το ζήτημα της ευθύνης και της λογοδοσίας για τυχόν λάθη.


Βασιλική Μολλάκη

Me And AI Applied philosophy research lab Hellenic Republic
Το πρώτο διεπιστημονικό συνέδριο για την Τεχνητή και Ενισχυμένη Νοημοσύνη διοργανώνεται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει πτυχές που σχετίζονται με τις ηθικές, νομικές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της χρήσης των καινοτόμων τεχνολογιών νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή.
facebook twitter instagram youtube linkedin

NEWSLETTERmapΤεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Πειραιώς 100, Γκάζι, Αθήνα, 11854

emailΓενικό Ταχυδρομείο: info@meandai.gr
phoneΓραμμή Υποστήριξης Συνεδρίου: Μαρία Κατάρτη
mobΕπικοινωνία για Ακαδημαϊκά Θέματα: Δρ. Άλκης Γούναρης